Vilkår og betingelser

for træning, mindfulnesscoaching forløb, 1:1 sessioner, foredrag og online kurser hos Heidi aagaard – bevægelse i krop og sind

Udbyder og produkt

Træning, mindfulness-coaching forløb, 1:1 sessioner, foredrag og online kurser udbydes af:

Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind v/Heidi Aagaard Rasmussen,

Egholtvej 8,

8850 Bjerringbro,

CVR nr. 39548992,

kontakt@heidiaagaard.dk,

tlf. 6166 8753

 

Træningsforløb eller enkelte træninger indenfor yoga og naturtræning foregår enten fysisk eller online.

Mindfulness forløb kan enten være fysiske forløb eller online.

1:1 sessioner indeholder ½ – 1½ times individuel mindful coaching enten face to face eller over zoom.

Foredrag eller webinarer kan enten være fysiske eller online.

Online kurser indeholder videoer, lydfiler udarbejdet af Heidi Aa. Rasmussen og kan variere i varighed og omfang af  sessioner.

Uanset hvilket produkt eller ydelse kunden vælger at benytte sig af, vil det altid fremgå af den pågældende landing page, hvad der er inkluderet, hvor det foregår og til hvilken pris. Dette oplyses altid inden kunden forpligter sig til et forløb/kursus eller træning.

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig træning, mindfulness, coaching 1:1 sessioner, foredrag/webinarer eller online kurser ved at udfylde tilmeldingsformularen på hjemmesiden og betaler for ydelsen enten på én gang eller ved at betale den første rate (hvis du vælger at betale ydelsen i rater).

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betalingen for træning, forløbet, 1:1 sessionen, foredraget/webinaret eller online kurset ikke refunderes. Hvis du har valgt at betale ydelsen i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for ydelsen, også hvis du ikke fuldfører.

Hvis en rate ikke betales rettidigt tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, forfalder det fulde beløb til betaling straks.

Aflysning af session

Aflysning af en 1:1 coaching-session skal ske senest 24 timer før. Hvis du aflyser en aftalt session for sent og du deltager i forløbet, tæller den som én af de sessioner, der indgår i forløbet, også selvom du ikke kan modtage sessionen på det aftalte tidspunkt.

Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind har ret til at aflyse en aftalt session som følge af sygdom hos coachen eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive aftalt en erstatningssession.

Lægelig behandling

Det understreges, at mindfulnessforløb og 1:1 coachingsessioner iøvrigt samt online kursuser eller træning ikke er et forløb/ydelse/produkter, der kan udrede eller diagnosticere fysisk eller psykisk sygdom.

Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager, er du derfor forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind.

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i forløb, 1:1 sessioner, træninger, foredrag/webinarer eller online kurser hos Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind, forpligter du dig til at omgås medarbejdere hos Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind respektfuldt og professionelt.

Overholdes ordensreglerne ikke, vil det kunne medføre ophævelse af forløbet, sessionerne, træningen, foredraget/webinaret eller online kursuset. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har valgt at betale ydelsen i rater.

Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind forpligter sig til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit samtykke.

Ophavsret

Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med forløb, 1:1 mindfulness-coaching, individuelle 1:1 sessioner, foredrag/webinarer, træninger eller online kurser.

Når du tilmelder dig forløb, individuelle sessioner, træning, foredrag/webinarer eller online kurser får du brugsret til Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sinds produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, deles eller  videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sinds virksomhed.

Uenighed og uoverens-stemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem dig og Heidi Aagaard – Bevægelse i krop og sind under forløb, 1:1 sessioner, træning eller online kurser er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.